Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος «www.annapetrova.gr» και «www.marmarinou.gr» [στο εξής «ο Ιστότοπος»] ανήκει στην Ανωτέρη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Άννα Πέτροβα – Μάρω Μαρμαρινού» [στο εξής «η Σχολή», με τον όρο αυτό νοουμένης της σχολής, της επιχείρησης και του φορέα της, δηλαδή της Μαρίας Μαρμαρινού του Ιωάννη] και αποσκοπεί στην παρουσίαση αυτής, των διδασκόντων και των δραστηριοτήτων της και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τρίτων με την Σχολή.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ.

ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.

  1. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου έχει αποκλειστικώς γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα.
  2. Η Σχολή επιδιώκει αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο. Η Σχολή ουδεμία ευθύνη φέρει για πάσης φύσεως ζημία που ήθελε προκληθεί σε οποιονδήποτε εκ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσεως του Ιστοτόπου και/ή εκ του γεγονότος ότι οποιοδήποτε πρόσωπο βασίσθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο. Η επίσκεψη στον Ιστότοπο και η χρήση αυτού και του περιεχομένου του δεν εγκαθιδρύουν επαγγελματική ή άλλη σχέση μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της Σχολής.
  3. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Σχολή για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με τον ιστότοπο ή στις οποίες γίνεται παραπομπή δια του Ιστοτόπου.
  4. Κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο δεν θα υποχρεωθείτε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας. Εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο και επιλέξετε να το πράξετε, τα δεδομένα αυτά θα συλλεχθούν από τη Σχολή και/ή αντιπροσώπους της για εσωτερική μόνον χρήση και δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από το νόμο. Στοιχεία επικοινωνίας που ενδεχομένως παράσχετε μέσω του Ιστοτόπου θα χρησιμοποιηθούν μόνον για το σκοπό για τον οποίο τα παρείχατε. Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να ζητήσετε, σύμφωνα με το νόμο, δια συμβατικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω fax [κατωτέρω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας], πρόσβαση σε δεδομένα σας τα οποία διατηρεί η Σχολή, διόρθωση και διαγραφή αυτών.
  5. Ενδεχομένως να γίνει χρήση cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα και χρήση του Ιστοτόπου, με σκοπό τη βελτίωση αυτού δια της συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες τηρούνται και χρησιμοποιούνται με διασφάλιση της ανωνυμίας σας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησής σας δι” αυτών. Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μέσω των ρυθμίσεων του πλοηγού (browser).
  6. Αναπαραγωγή και/ή χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά στο γεγονός της προέλευσης του αναπαραγομένου/χρησιμοποιουμένου περιεχομένου από τον παρόντα Ιστότοπο.
  7. Η λειτουργία και η χρήση του Ιστοτόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά ή διένεξη που θα προκύψει εκ της λειτουργίας και/ή χρήσης του Ιστοτόπου ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Με εκτίμηση,

εκ της Σχολής

Μάρω Μαρμαρινού

Διευθυνση αλληλογραφίας:

Ανώτερη Επαγγελματική
Σχολή Χορού
«Άννα Πέτροβα - Μάρω Μαρμαρινού»

Προμηθέως 19-21
Πλατεία Κολιάτσου, Αθήνα 122 54
Τηλ. 210 22 36 364
Fax. 210 22 34 921
email: info@annapetrova.gr & info@marmarinou.gr

Τελευταία ενημέρωση: 01.12.2015

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ