ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανώτερη Επαγγελματική
Σχολή Χορού
Άννα Πέτροβα - Μάρω Μαρμαρινού

Προμηθέως 19-21
Πλατεία Κολιάτσου, Αθήνα 112 54
Τηλ. 210 22 36 364
Fax. 210 22 34 921
email: info@annapetrova.gr & info@marmarinou.gr