Επαγγελματικό

Η επαγγελματική εκπαίδευση στο χορό στη χώρα μας προσφέρεται από Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού αναγνωρισμένες και εποπτευόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είναι η δική μας [για την εισαγωγή στις σχολές διαβάστε εδώ].

Η οργάνωση και η λειτουργία όλων των σχολών ρυθμίζεται με νόμο του 1981, σε συνδυασμό με Προεδρικό Διάταγμα του 1983, και περιλαμβάνει τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών.

Η φοίτηση είναι τριετής, καθημερινή και υποχρεωτική.

Τα υποχρεωτικώς διδασκόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια του τριετούς κύκλου σπουδών διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα.

Κύρια μαθήματα είναι το κλασικό Μπαλέτο, ο Σύγχρονος Χορός, η Ρυθμική, η Θεωρία και Ανάλυση Τεχνικής Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού, καθώς και Διδασκαλία που περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων διδασκαλίας από καθηγητές της Σχολής και Πρακτική Εξάσκηση με την εποπτεία καθηγητή.

Στα δευτερεύοντα μαθήματα ανήκουν η Μουσική, που συμπεριλαμβάνει Ανάλυση Μουσικής - Μορφολογία και Ιστορία Μουσικής, η Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, οι Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί (Charactère), το Répertoire (Σύγχρονο και Κλασικό), οι Ελληνικοί Χοροί, η Ιστορία Χορού, ο Αυτοσχεδιασμός και Στοιχεία Χορογραφίας και η Παιδαγωγική Ψυχολογία.

Στη σχολή μας καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια ανανέωσης και εμπλουτισμού του προγράμματος διδασκαλίας, καθώς και συμπλήρωσής του μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και μαθημάτων σε εξειδικευμένα ζητήματα, με στόχο την παρακολούθηση της σύγχρονης εξέλιξης της τέχνης του χορού και την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών.

Οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο χορευτή ή καθηγητή χορού ή πτυχίο κοινό και για τα δύο ύστερα από διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο ενώπιον ειδικών επιτροπών που ορίζει το ΥΠΠΟ.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ